Project Personen met verward gedrag

Project Personen met verward gedrag Project Personen met verward gedrag

Project Personen met verward gedrag

In de afgelopen jaren is in de regio Oost-Brabant het project ‘Verward en dan…’ uitgevoerd, gericht op de aanpak van personen met verward gedrag. De insteek was om te komen tot een humane, sluitende en persoonsgerichte aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Binnen het regionale project hebben veel partijen intensief samengewerkt: o.a. 38 gemeenten, politie, OM, GGD, Zorg- en Veiligheidshuizen, RAV, GGZ, verslavingszorg en huisartsenposten. Daarnaast zijn familieleden en ervaringsdeskundigen betrokken.

De betrokkenheid bij alle aangesloten partijen uit de zorg- en veiligheidsketen en de gemeenten was groot, evenals de motivatie om samen door te pakken in de volgende fase.

De beoogde eindresultaten waren: (1) het bieden van een handreiking aan gemeenten voor preventie en een persoonsgerichte aanpak, (2) het ontwerpen van regionale werkwijzen voor triage en acute opvang en (3) het maken van sluitende afspraken over het vervoer van personen met verward gedrag. Het project is op 11 juni 2020 afgesloten waarbij aanbevelingen zijn meegegeven aan de Programmaraad Zorg en Veiligheid.

 

In deze map vindt u vindt u verschillende initiatieven en opgeleverde producten tijdens de projectperiode