Regiodag ‘Samen tegen mensenhandel’ Oost-Brabant.

De Regiodag is voor alle ketenpartners die zich bezig houden met de aanpak van mensenhandel. Denk daarbij aan gemeenten, opsporingsdiensten en zorgpartners. De Regiodag wil bijdragen aan het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn over het thema mensenhandel. Daarnaast wordt beoogt de keten te versterken door verschillende disciplines met elkaar in verbinding te brengen op deze dag. Meer informatie over het programma en aanmelden kan via https://regiodagmensenhandel.nl/